Härskarteknikerna är ett faktum – inget man väljer att tro på eller inte.
Det är allas ansvar att få upp dessa förtryckande strukturer till ytan för att sedan krossa sönder dem. Men hur upptäcker man att dem finns?

En del använder sig av härskartekniker med flit, andra omedvetet, men att dess existens är acceptabel gör att förtrycket fortlöper och hindrar jämställdhetsutvecklingen i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort.
För att kunna hantera och agera mot härskartekniker behöver man först och främst veta vilka de är och hur de fungerar. Sedan lära sig att se dem, hantera dem och göra dess problematiska existens uppmärksammad för sin omgivning – för att slutligen göra dem otillåtna och krossa dem.
    För att sedan bygga vidare på jämställdhetsutvecklingen behöver man bryta gamla könsnormer och ha ett dagligt jämställdhetstänk.

Det här är en inspelad version av denna föreläsning, som är på 60-90min – beroende på hur man vill använda den. Ungefär i föreläsningens mitt kommer en diskussionsruta - vill man så kan man spola förbi den, annars så visas den i 10min. Sedan så finns det ytterligare några frågeställningar som man kan pausa vid och diskutera kring eller för att skriva ned sina tankar.
Föreläsningen är uppbyggd för att både funka med flera deltagare och för den som sitter själv vid datorn och vill anteckna utefter sina egna tankar och funderingar.

Då får en nedladdningslänk till videon efter slutförd betalning, samt ett mail med nedladdningslänk giltig i 30 dagar. Bifogat är även ett dokument om upphovsrätt.
© Härskarteknikernas existens och förtryck av Cassandra Solback, Cazzidys AB i inspelad version på
60-90min.
- Du som privatperson betalar för denna inspelade föreläsning, har rätt till att använda den i syfte
som privat visning för hemmabruk, under giltighetsperioden på ett år.
- Du som organisation betalar för denna inspelade föreläsning har rätt till att använda den i syfte som
offentlig visning/institutionell visning inom organisationens verksamhet, under giltighetsperioden på
ett år. För användning i annat syfte/för annan del av organisation än den ursprungligen köpts genom,
skall ett nytt köp genomföras.

Härskarteknikernas existens och förtryck – vikten av en genusmedveten vardag!

SKU: 0001
2 500,00 krPris
 • En föreläsning om hur du upptäcker härskartekniker i din närhet, hur du kommer fram till om du är
  utsatt eller utsätter andra för härskartekniker och hur du kan bemöta dem samt bekämpa dem.
  Hur du kan jobba bort normer för att istället bli normkritisk och genusmedveten, för att på så sätt
  inkludera hela din omgivning och bidra till en humanare tillvaro och en bättre värld på sikt.
  Föreläsningen är på 60min i inspelad tid, inklusive en diskussions-/analysövning på 10 min mitt i. Om
  du pausar för diskussion med andra/för att tänka och anteckna enskild vid de övriga
  tankeställningarna tar föreläsningen totalt 90min.
  © Härskarteknikernas existens och förtryck av Cassandra Solback, Cazzidys AB i inspelad version på
  60-90min.
  - Du som privatperson betalar för denna inspelade föreläsning, har rätt till att använda den i syfte
  som privat visning för hemmabruk, under giltighetsperioden på ett år.
  - Du som organisation betalar för denna inspelade föreläsning har rätt till att använda den i syfte som
  offentlig visning/institutionell visning inom organisationens verksamhet, under giltighetsperioden på
  ett år. För användning i annat syfte/för annan del av organisation än den ursprungligen köpts genom,
  skall ett nytt köp genomföras.
  Otillåtet utnyttjande;
  Visning, kopiering eller spridning av film utanför det tillåtna rättighetsområdet kan vara ett brott mot
  upphovsmannens rätt att besluta hur hans/hennes/hens upphovsrättsskyddade verk får hanteras
  och ett brott av ingångna avtal. Vid brott mot lagen har upphovsrättsinnehavarna/distributörerna
  möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot dem som är ansvariga för eller medverkar till otillåtet
  utnyttjande av filmverk.